Rozvoj dovedností

…od znalostí k praxi

Pro mě byla velmi důležitá poučka, „nikoho nezajímáte“. Uvědomit si to a začít od toho jako od zásadního východiska.

Helena Pokorná, Centrum pro rodinu, Vysočina

Velmi přínosný byl den věnovaný sociálním sítím. Eliška je svérázná a zajímavá osobnost a umí předat to důležité, jsem ráda, že se dostala i k reklamě.

Kristýna, Pink Bubble

Zpětná vazba

…vidět se očima druhých

Mocně na mě při mediatréninku zapůsobila Štěpánka svou strhující osobností. Byl to můj první výstup takhle před někým, od malička zápasím s trémou a strachem. Díky ní jsem si toho hodně uvědomila, jsem pozornější vůči mluvenému projevu a snažím se, abychom jako organizace byli srozumitelnější. Zpětná vazba od lektorů i ostatních účastníků je úplně skvělá příležitost zjistit, jak nás ostatní vidí.

Alena Hellerová, Diakonie Valašské Meziříčí

Strategické řízení

…odkud kam směřujeme

PR Akademie umožňuje ucelit si znalosti a dovednosti. Pomohla mi lépe upevnit argumentaci v rámci organizace a podpořit proces plánování.

Petra Melingerová, Dětské krizové centrum

Absolvováním kurzu jsem si doplnila informace v oblasti, získala mnoho tipů a kontaktů a hlavně si uvědomila, že kolegové řeší stejné problémy.

Ivana Stuchlová, Tandem