novinářka, moderátorka, lektorka

V médiích se pohybuje od první poloviny 90. let. Začínala jako redaktorka deníku Telegraf a poté Metropolitan. Televizní zkušenosti jsem získala jako redaktorka ve zpravodajství České televize.

Deset let působila v televizi Prima jako moderátorka Zpravodajského deníku a diskusních pořadů Nedělní partieK věci. V současné době se věnuje především mediálním tréninkům a výuce prezentačních dovedností. Moderuje společenské akce, kongresy a tiskové konference. V Českém rozhlase moderuje pořad K věci.

Osobní stránka

šéfová Socmed Hubu v Alfréd Kašpar a hlavní lektor pro #PRAkademieSOCIAL

Dříve byly sociální sítě jen pro velké firmy, postupně se přenáší potřeba zařazení socmed marektingu i na menší firmy a díkybohu už i na neziskové organizace. Socmed je fenomenálním pomocníkem PR, pokud víte, jak na něj, a nenecháte se od něj jen zotročovat. Osobně na mě stále působí jako nejlevnější způsob řízeného PR a jeho vyhodnocování je podle mě pořád nejpřesnější z celého marketing mixu na trhu.

Naučte se od Andrey, jak se nenechat zotročit Facebookem, jak si správně plánovat práci, kde najít potřebný obsah a dokázat správně vyhodnocovat výsledky. Andrea jako náš hlavní lektor na #SOCIAL vám nebude jen přednášet! Budete od ní dostávat i domácí úkoly, naučíte se, jak pracovat s foťákem (třeba i jenom s tím v mobilu!) i v těch nejšílenějších podmínkách, a bude vám k ruce na konzultace úkolů i mimo standardní časy při přednášení v PR Akademii.

Osobní stránka

social media marketing freelancer

Ve světě sociálních sítí vynikám především v oblasti social care.

Neoblomně vysvětluje marketérům mimo jiné význam zákaznické péče a budování komunity na sociálních sítích. Týna pomáhá značkám najít cestu, jak začlenit sociální sítě do celého marketingového mixu. Najít správnou cílovou skupinu, vytvářet pro ni správný obsah, budovat komunitu a pečovat o své zákazníky. Ráda navíc předává své tipy a zkušenosti na různých workshopech a školeních i pro různé neziskovky. Je také ambasadorkou skupiny #holkyzmarketingu pro Ostravu.

Profil na LinkedIn

režisér, scenárista, dramaturg

Absolvent Katedry dokumentární tvorby na FAMU (2012) a student doktorandského studia, jenž se badatelsky věnuje obrazu německého etnika v československém dokumentárním filmu.

Autorsky debutoval celovečerním snímkem „Lovu zdar!“ (2014). S Českou televizí spolupracoval na portrétu Karola Sidona – „Sen o Karolu Sidonovi“ (2018), cestovatele Miloslava Stingla – „Indiáni ve městě, indiáni ve mně jste“ (2014), dokumentu o poválečných retribučních procesech „Národní očista“ (2018), cyklům mapujícím židovské hřbitovy v České republice – „Hádanky domů života I./II.“ (2013/2017) či na cyklu „Expremiéři“ (2013).

Podílel se na filmové dramaturgii festivalů Cigistock, Kontajnery k světu a realizoval dílnu na MFDF Ji.hlava týkající se filmového zachycení odsunu německého obyvatelstva. Dále se věnuje filmovým rešerším pro dokumentární filmy – „Dějiny neposlušnosti“ (Ivo Bystřičan), „Rudí prezidenti“ (Roman Vávra) a audiovizuálnímu vzdělávání veřejnosti v rámci platformy My Street Films.

Profil na ČT

fotograf, kameraman, režisér

Od středoškolských studií se zajímal o mediální práci, V roce 2008 začal studovat politologii a mezinárodní vztahy na FSV UK a při studiích pracoval externě jako kameraman a střihač. Po absolvování bakalářského studia byl přijat ke studiu dokumentární tvorby na FAMU, kde třetím rokem studuje. Příležitostně působí jako lektor filmové tvorby. Vedl semináře na letním táboře Ambroziáda, filmovém kurzu Aertěk a letní filmové škole Face2Face určenou pro migranty z třetích zemí.

Rád cestuje do zemí bývalého sovětského bloku a na Blízký východ. Soukromě nebo v rámci studia navštívil Turecko, Sýrii, Izrael, Palestinu a Jordánsko; v postsovětském prostoru Rusko, Ukrajinu, Mongolsko, Kyrgyzstán a Gruzii. Kvůli práci v nestabilních oblastech absolvoval kurz osobní bezpečnosti pro humanitární pracovníky pořádaný organizací Salanga. Domluví se anglicky a rusky.

V průběhu PR Akademie budete mít možnost konzultovat komunikaci své neziskovky či příspěvkové organizace se všemi členy přípravného týmu, ale i s externími lektory a hosty.

Na PR Akademii pro neziskovky také lektorovali nebo lektorují:

Přihlásit na kurz